Stichting NLFiscaal is een niet winstbeogende stichting met de doelstelling om te opereren als volwaardige uitgeverij van fiscale vakinformatie, gericht op het voorzien van deze informatie aan fiscale professionals ten behoeve van hun dagelijkse werkzaamheden. De informatieproducten die ontwikkeld worden zullen in kwaliteit, toegankelijkheid en ontsluiting van hoogwaardige kwaliteit zijn.

De stichtingsvorm stelt NLFiscaal in staat om de markt een unieke propositie te bieden waarbij kernbegrippen o.a. zijn: topkwaliteit, betrokkenheid, productzekerheid, transparant prijsbeleid en toekomstgerichtheid. De initiatiefnemers achter NLFiscaal hebben hun sporen binnen de fiscale uitgeefwereld ruimschoots verdiend. Bestuur en Raad van Advies van de stichting borgen onafhankelijkheid en koersvastheid. Inmiddels heeft de stichting met meerdere partijen overeenkomsten gesloten. De eerste producten worden dit jaar uitgeleverd.

Meer informatie volgt snel.

info@nlfiscaal.nl

tel 020-6272175