Naar alle auteurs

Arne de Beer

Alfa Accountants en Adviseurs

Over Arne

Arne de Beer is belastingadviseur vaktechniek bij Alfa Accountants en Adviseurs en docent fiscale economie aan de Erasmus Universiteit. Hij is gespecialiseerd in agrofiscaliteit. Voor NLFiscaal is hij auteur van noten in de weekeditie bij arresten en besluiten over agrofiscaliteit, inkomstenbelasting, ondernemersfaciliteiten en lijfrentepremieaftrek.

Recente bijdragen

  • Verhogen steunpercentages in de milieu-investeringsaftrek NLFS 2021/0124
  • Terechte correctie op inbrengwaarde wegens duurzame zelfbewoning NLF 2021/1248
  • Grenzen van rechtsstrijd inzake geschil over premieaftrek niet overschreden (1) NLF 2021/0828
  • Participatie in filmfonds vormt bron van inkomen NLF 2021/0571
  • Omzetting landbouwgrond in natuurterrein; subsidie; fiscale gevolgen (1) NLF 2021/0522