Naar alle auteurs

Willem Boei

Hoge Raad/Erasmus Universiteit Rotterdam

Over Willem

Willem Boei is verbonden aan het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad der Nederlanden en als wetenschappelijk docent aan de sectie Belastingrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In het verleden is hij werkzaam geweest bij EY te Rotterdam. Bij NLFiscaal is hij annotator voor het cluster vennootschapsbelasting van de weekeditie. Hij tracht in zijn publicaties zowel de praktische invalshoek (bekeken vanuit het perspectief van het advieswezen / de Belastingdienst en de rechtspraak) als de wetenschappelijke invalshoek aan bod te laten komen.

Recente bijdragen

  • Toepassing foutenleer bij buitenlandse ondernemingswinsten NLF 2022/0666
  • Geen vpb-plicht voor indirect overheidsbedrijf NLF 2021/1764
  • Besluit op WOB-verzoek over Handboek administratief proces vpb NLF 2021/1301
  • Daggeldvergoedingen chauffeurs vallen onder aftrekbeperking vpb NLF 2021/0831
  • Afwaardering vordering terecht geweigerd; liquidatieverlies niet aftrekbaar NLF 2020/2712