Naar alle auteurs

Heidi Bröker

Deloitte

Recente bijdragen

  • Socialezekerheidswetgeving in geval van detachering werknemer door uitzendbureau NLF 2021/0152
  • ‘Cyprus-route’; socialeverzekeringsplicht vrachtwagenchauffeurs NLF 2020/1755
  • Mededeling UWV geen voor de Inspecteur bindende toezegging inzake premieheffing NLF 2020/1545
  • Status van een E101-verklaring bij fraude NLF 2020/1390
  • 157. Afschaffing premie voor het Uitvoeringsfonds voor de overheid NLFS 2020/0267