Naar alle auteurs

Isabella de Groot

Meijburg & Co

Over Isabella

Isabella de Groot is werkzaam bij het Tax Knowledge Center van KPMG Meijburg &, Co. Zij is specialist op het terrein van de vennootschapsbelasting en het EU-recht en schrijft onder meer voor de weekeditie van NLFiscaal en de NLF-kennisbank.

Recente bijdragen

  • Reparatie arrest Hoge Raad inzake samenloop houdsterverliezen en fiscale eenheid NLFS 2021/0125
  • Verrekenvolgorde bij CFC-maatregel NLFS 2021/0114
  • Compensatie dubbele belasting; bovengrens verrekenbaar belastingkrediet geoorloofd NLF 2021/0580
  • Antwoorden schriftelijk overleg inzake de nieuwe groepsregeling in de vpb NLF 2021/0477
  • Zweedse renteaftrekbeperking strijdig met artikel 49 VWEU NLF 2021/0316