Naar alle auteurs

Maria van Helden

Belastingdienst

Over Maria

Maria van Helden studeerde aan de Tilburg University en werkte 12,5 jaar bij Deloitte als btw-adviseur voor met name publiekesectorcliënten. Inmiddels is Maria werkzaam bij de Belastingdienst. Aan NLFiscaal is zij verbonden als annotator van de weekeditie.

Recente bijdragen

  • Geen overgang van algemeenheid van goederen; herziening btw NLF 2021/0199
  • Herziening ineens; eindarrest HvJ 17 september 2020 (Stichting Schoonzicht) NLF 2020/2661
  • Medische verzorging per telefoon; voorwaarden voor toepassing btw-vrijstelling NLF 2020/0718
  • Medische diensten door particuliere instelling; btw-vrijstelling NLF 2019/2402
  • Reikwijdte VAVO-arrest bij samenwerkingen NLF 2019/2070