Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Mark Hendriks

FT-advocaten

Recente bijdragen

  • Toepassing nemo-teneturbeginsel; ontslag van alle rechtsvervolging NLF 2022/0625
  • Suppletieplicht kan schending nemo-teneturbeginsel inhouden; redelijke termijn NLF 2021/1875
  • Artikel 8:42 Awb niet geschonden; op de zaak betrekking hebbende stukken NLF 2021/1352
  • Bij toepassing van de inkeerregeling gaat het om een objectief vermoeden (1) NLF 2021/0430
  • Kamerbrief over probleempunten en oplossingen inzake informatiebeschikkingen NLF 2018/2034
Naar de bovenkant van de pagina