Naar alle auteurs

Mark Hendriks

FT-advocaten

Recente bijdragen

  • Suppletieplicht kan schending nemo-teneturbeginsel inhouden; redelijke termijn NLF 2021/1875
  • Artikel 8:42 Awb niet geschonden; op de zaak betrekking hebbende stukken NLF 2021/1352
  • Bij toepassing van de inkeerregeling gaat het om een objectief vermoeden (1) NLF 2021/0430
  • Informatieverzoek en informatiebeschikking; werkwijze Belastingdienst ongeoorloofd NLF 2020/1006
  • Informatiebeschikking; niet overleggen zaak-stukken; geen misbruik bevoegdheid NLF 2019/2757