Naar alle auteurs

Christa van Hoek

Meijburg & Co

Over Christa

Na de bachelor rechten heeft Christa van Hoek de master Internationaal en Europees belastingrecht aan de UvA afgerond. Christa is verbonden aan het Tax Knowledge Center van Meijburg & Co. Ze houdt zich onder andere bezig met de vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en estate planning. Voor NLFiscaal schrijft Christa annotaties voor de weekeditie.

Recente bijdragen

  • Verschoonbare termijnoverschrijding bij verzoek om ambtshalve vermindering NLF 2021/2164
  • Duitse erfbelasting voor niet-ingezetenen deels discriminatoir NLF 2021/1925