Naar alle auteurs

Christa van Hoek

PwC

Over Christa

Na de bachelor rechten heeft Christa van Hoek de master Internationaal en Europees belastingrecht aan de UvA afgerond. Christa is verbonden aan het Middle Market team van PwC. Ze houdt zich met name bezig met de nationale praktijk en het formele belastingrecht. Voor NLFiscaal schrijft Christa annotaties voor de weekeditie.

Recente bijdragen

  • Inspecteur moet stukken over intern beraad betreffende boete verstrekken (1) NLF 2022/0775
  • Erfbelasting aangemerkt als individuele en buitensporige last NLF 2022/0579
  • Belaste schenking ondanks aangaan huwelijkse voorwaarden; fraus legis NLF 2022/0359
  • Duitse erfbelasting voor niet-ingezetenen deels discriminatoir NLF 2022/0204
  • Het box 3-arrest: het recht van de sterkste? Opinie 2022/3