Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Loes van Hulten

Deloitte/Erasmus Universiteit

Over Loes van Hulten

Loes van Hulten is werkzaam bij de afdeling Netherlands Knowledge Management van Deloitte Belastingadviseurs BV en verbonden aan het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze houdt zich met name bezig met onderwerpen op het gebied van het internationaal belastingrecht. Bij NLFiscaal is ze auteur van zowel de weekeditie als de kennisbank (delen vennootschapsbelasting en dividend- en bronbelasting) en daarnaast redacteur van het kennisbankdeel Internationaal belastingrecht.

Recente bijdragen

  • Wetsvoorstel ‘Minimumbelasting 2024’ bij Tweede Kamer ingediend NLF 2023/1367
  • Geen deelnemingsvrijstelling voor dividend van Zuid-Koreaanse vastgoeddeelneming NLF 2023/1083
  • Kamerbrief over aanbevelingen van Commissie doorstroomvennootschappen NLF 2023/0469
  • Een groepsbenadering in het OESO-Modelverdrag NLF-W 2022/30
  • Belgische regeling voor terugname waardeverminderingen niet strijdig met VWEU NLF 2022/2509
Naar de bovenkant van de pagina