Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Rudolf Janssen

Deloitte / Radboud Universiteit Nijmegen / Hof Den Haag

Over Rudolf Janssen

Rudolf Janssen is verbonden aan Deloitte Belastingadviseurs met als bijzonder fiscaal aandachtsgebied privébelastingen, zoals inkomsten-, schenk-, erf- en overdrachtsbelasting, zowel nationaal als internationaal. Daarnaast is hij als docent verbonden aan de Radboud Universiteit (Centrum voor Notarieel Recht) waar hij zich met name richt op het onderwerp bedrijfsopvolging en is hij tot raadsheer-plaatsvervanger benoemd bij Hof Den Haag, waar hij deel uitmaakt van de familiekamer. Rudolf is redactielid dan wel vaste auteur van een aantal juridisch/fiscale uitgaven, waaronder de weekeditie van NLFiscaal. Hij schrijft en spreekt met enige regelmaat over onderwerpen uit het financiële familierecht.

Recente bijdragen

  • Standpunt over toepassing artikel 13a SW 1956 NLF 2023/2393
  • Standpunt over vrijstelling (erfbelasting) kind onderhouden door erflater NLF 2023/1314
  • Standpunt over giftbegrip; afzien wettelijk vruchtgenot; niet verhalen IB NLF 2023/0985
  • Schenk- en erfbelasting; vrijstellingen; omzetting; fusie of taakafsplitsing NLF 2023/0117
  • Vijf afzonderlijke schenkingen op één dag; geen periodieke uitkering NLF 2022/2160
Naar de bovenkant van de pagina