Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Rudolf Janssen

Deloitte / Radboud Universiteit Nijmegen /Hof Den Haag

Over Rudolf Janssen

Rudolf Janssen is verbonden aan Deloitte Belastingadviseurs met als bijzonder fiscaal aandachtsgebied privébelastingen, zoals inkomsten-, schenk-, erf- en overdrachtsbelasting, zowel nationaal als internationaal. Daarnaast is hij als docent verbonden aan de Radboud Universiteit (Centrum voor Notarieel Recht) waar hij zich met name richt op het onderwerp bedrijfsopvolging en is hij tot raadsheer-plaatsvervanger benoemd bij Hof Den Haag, waar hij deel uitmaakt van de familiekamer. Rudolf is redactielid dan wel vaste auteur van een aantal juridisch/fiscale uitgaven, waaronder de weekeditie van NLFiscaal. Hij schrijft en spreekt met enige regelmaat over onderwerpen uit het financiële familierecht.

Recente bijdragen

  • Schenk- en erfbelasting; vrijstellingen; omzetting; fusie of taakafsplitsing NLF 2023/0117
  • Vijf afzonderlijke schenkingen op één dag; geen periodieke uitkering NLF 2022/2160
  • Toepassing multiplier bij fiscale partners voor giften aan culturele anbi’s NLF 2022/1280
  • Implementatiebesluit registratie UBO’s van trusts NLF 2022/1006
  • Besluit op WOB-verzoek over toezicht Belastingdienst op anbi’s NLF 2020/0008
Naar de bovenkant van de pagina