Naar alle auteurs

Herman Kappelle

Aegon/Vrije Universiteit

Recente bijdragen

  • Wetsvoorstel ‘Bedrag ineens, RVU en verlofsparen’; nota n.a.v. het verslag NLF 2020/2176
  • Kamerbrief evaluatie vrijstelling voor nettopensioen en nettolijfrente NLF 2020/1937
  • Overeenstemming over uitwerking pensioenakkoord NLF 2020/1590
  • Eerste wetgevingspakket uitwerking pensioenakkoord in internetconsultatie NLF 2019/2645
  • Niet uitgekeerde pensioentermijnen waren vorderbaar en inbaar NLF 2019/0404