Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Carl Luijken

Belastingdienst

Over Carl Luijken

Carl Luijken is na een carrière van ruim dertig jaar in de advieswereld, inmiddels alweer twee jaar werkzaam bij de Belastingdienst. Daar houdt hij zich bezig met pensioenen, lijfrenten en aanverwante voorzieningen. Hij is lid van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen. Bij NLFiscaal is hij actief als commentator van de kennisbank en auteur van de weekeditie.

Recente bijdragen

  • Duits pensioen deels op grond van artikel 3.82, onderdeel b, Wet IB 2001 belast NLF 2023/2508
  • Voor een conserverende aanslag geldt het ‘nieuw feit’-vereiste niet-II (nootNick van den Hoek, ) NLF 2023/2162
  • Verzamelbesluit pensioenen NLF 2023/1774
  • Besluit experiment pensioenregeling zelfstandigen NLF 2023/1588
  • Besluit aanpassing regeling voor nettopensioen NLF 2023/1587
Naar de bovenkant van de pagina