Naar alle auteurs

Carl Luijken

Belastingdienst

Over Carl

Carl Luijken is na een carrière van ruim dertig jaar in de advieswereld, inmiddels alweer twee jaar werkzaam bij de Belastingdienst. Daar houdt hij zich bezig met pensioenen, lijfrenten en aanverwante voorzieningen. Hij is lid van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen. Bij NLFiscaal is hij actief als commentator van de kennisbank en auteur van de weekeditie.

Recente bijdragen

  • Inspecteur paste saldomethode op pensioeninkomsten correct toe NLF 2021/1761
  • Nieuwe V&A 21-002 en V&A 21-004 gepubliceerd; aangepaste en vervallen V&A’s NLF 2021/0788
  • Beantwoording Kamervragen over de levensloopregeling NLF 2021/0787
  • Gedeeltelijke afkoop pensioen; pensioenaanspraak terecht tot inkomen gerekend NLF 2021/0664
  • Juiste heffing ter zake van afkoop lijfrenteverzekering; bewijsnood NLF 2021/0144