Naar alle auteurs

Coen Maas

Rechtbank Noord-Holland

Over Coen

Coen Maas werkt als rechter bij Rechtbank Noord-Holland en als docent bij de Universiteit Leiden. In het verleden was hij belastingadviseur bij PwC, wetenschappelijk medewerker bij de Hoge Raad en visiting researcher aan Harvard Law School. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar de vennootschapsbelasting (in haar maatschappelijke context), formeel belastingrecht, fiscale rechtsvinding, toetsing van belastingwetgeving en fiscale ethiek. Voor NLFiscaal schrijft Coen annotaties in de weekeditie.

Recente bijdragen