Naar alle auteurs

Touria El Ouardi

Universiteit van Amsterdam/Erasmus Universiteit

Over Touria

Touria El Ouardi is als specialist loonheffingen verbonden aan het vaktechnisch bureau van BDO. In haar werk houdt ze zich bezig met diverse vraagstukken op het gebied van (inter)nationale loonheffingen. Daarnaast is ze verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Amsterdam. Ook levert ze als auteur bijdragen aan de weekeditie van NLFiscaal.

Recente bijdragen

  • Structuur met managementovereenkomsten; dga’s geen werknemer van werkmaatschappij NLF 2021/1805
  • WW-aanvraag van dga terecht afgewezen NLF 2021/1356
  • Vergoeding/prijs voor deelname televisieprogramma geen loon uit dienstbetrekking NLF 2021/0728
  • Dienstbetrekking dga’s via management-bv’s; verzekeringsplicht NLF 2021/0265
  • Arbeidsverhouding kwalificeert als privaatrechtelijke dienstbetrekking NLF 2020/2086