Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Lex Peppelenbosch

PwC

Recente bijdragen

  • BNC-fiche Richtlijn minimumniveau aan belastingheffing NLF 2022/0310
  • OESO publiceert Pijler 2-modelregels voor implementatie 15% minimumbelasting NLF 2022/0121
  • Richtlijn minimumtarief voor winstbelasting grote multinationals NLF 2022/0116
  • Kamerbrief uitvoering motie inzake een Europese digitaledienstenbelasting NLF 2021/0983
  • Beantwoording Kamervragen over opzegging belastingverdrag door Rusland NLF 2021/0678
Naar de bovenkant van de pagina