Naar alle auteurs

Lex Peppelenbosch

PwC

Recente bijdragen

  • Kamerbrief uitvoering motie inzake een Europese digitaledienstenbelasting NLF 2021/0983
  • Beantwoording Kamervragen over opzegging belastingverdrag door Rusland NLF 2021/0678
  • Kamerbrief blauwdrukken herziening van het internationale winstbelastingsysteem NLF 2020/2617
  • OESO: dit jaar nog geen overeenstemming over belastingheffing digitale economie NLF 2020/2616
  • Wijziging earningsstrippingmaatregel NLFS 2020/0337