Naar alle auteurs

Gerard Staats

BDO/Tilburg University/Open Universiteit

Over Gerard

Gerard Staats is fiscaal jurist en werkt bij het Bureau Vaktechniek van BDO Belastingadviseurs. Hij heeft hier onder meer de aandachtsgebieden toekomstvoorzieningen, echtscheiding en de eigen woning. Daarnaast is hij sinds 2001 als universitair docent verbonden aan het Fiscaal Instituut van Tilburg University en sinds 2021 aan de Open Universiteit. Hopelijk presteert Willem II in 2021-2022 beter dan het afgelopen jaar!

Recente bijdragen

  • Naheffing loonheffing bij vermogensbeheerder i.v.m. belaste pensioenaanspraken NLF 2021/1146
  • Onzuivere Belgische pensioenregeling; geen sprake van gelijke gevallen NLF 2021/0829
  • Aanpak knelpunten kleine pensioenen in consultatie NLF 2021/0793
  • Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen; nota n.a.v. het verslag Eerste Kamer NLF 2021/0197
  • Nederlandse regels grensoverschrijdende pensioenregelingen strijdig met VWEU NLF 2020/2665