Naar alle auteurs

Jeannette van der Vegt

Hof Den Bosch

Over Jeannette

Jeannette van der Vegt is op 1 juli 2018 overgestapt van de belastingadviespraktijk naar de rechterlijke macht. Zij is sinds 1 april 2020 raadsheer bij de belastingkamer van Hof Den Bosch. Voor 1 juli 2018 heeft zij twintig jaar in de procespraktijk en bij het Tax Knowledge Center van KPMG Meijburg & Co gewerkt. Jeannette is aan NLFiscaal verbonden als auteur van de weekeditie.

Recente bijdragen

  • Ambtshalve beoordeling van termijnoverschrijding niet langer toegestaan NLF 2021/1552
  • Betwisting van ontvangst aangetekende nota griffierecht; inzicht gegevens PostNL NLF 2021/1021
  • Half punt voor conclusie van repliek voor proceskostenvergoeding NLF 2021/0366
  • Ingangsdatum wettelijke rente over dwangsom NLF 2021/0014
  • Rijnvarende heeft standpunt niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig prijsgegeven NLF 2020/2371