Naar alle auteurs

Gabriëlle van de Ven

Belastingdienst

Over Gabriëlle

Gabriëlle van de Ven is werkzaam bij de Belastingdienst. Voor NLFiscaal schrijft ze annotaties voor de weekeditie bij jurisprudentie op het gebied van de nationale en de internationale premieheffing. De premie Whk is in haar werk de grootste uitdaging. In haar vrije tijd wandelt ze veel, daarnaast houdt ze van koken en van een goed boek.

Recente bijdragen

  • Toepassing socialezekerheidswet op perioden tussen dienstbetrekkingen uitzendkracht NLF 2022/0734
  • Toepassing concernregeling bij sectorindeling premieheffing (1) NLF 2021/1970
  • Afschaffing terugwerkende herziening sectorindeling strijdig met artikel 1 EP (1) NLF 2021/1926
  • Terugwerkende kracht van inwerkingtreding Wet arbeidsmarkt in balans volgens A-G ongeoorloofd NLF 2021/1460
  • Sociale zekerheid; vaststelling van de toepasselijke wetgeving NLF 2021/1156