Naar alle auteurs

Joep Verbaarschot

PwC / Universiteit van Amsterdam

Over Joep

Joep Verbaarschot is auteur van de weekeditie van NLFiscaal voor het cluster inkomsten- en erfbelasting met een accent op de directeur-grootaandeelhouder. Daarnaast is Joep werkzaam als belastingadviseur bij PwC met een focus op family business en tevens verbonden als gastdocent aan de Universiteit van Amsterdam.

Recente bijdragen

  • Geen regulier voordeel uit ab voor naar Frankrijk geëmigreerde dga NLF 2021/1299
  • Ambtshalve vermindering i.v.m. schuld uit hoofde van renteswap NLF 2021/0304
  • Door bv ontvangen betalingen zijn niet belast in privésfeer NLF 2020/2060
  • Uitstellen inkomstenbelasting geen zakelijke overweging aandelenfusie NLF 2020/1326
  • Resultaat verkoop onroerende zaak in 2006 belast als row NLF 2020/0101