Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Marjon Weerepas

Maastricht University

Over Marjon

Marjon Weerepas is hoogleraar fiscale aspecten van grensoverschrijdende arbeid aan de Universiteit Maastricht en daarnaast verbonden aan het Maastricht Centre for Taxation en ITEM. Ze houdt zich in het onderwijs en het onderzoek voornamelijk bezig met belasting- en premieaspecten van (grensoverschrijdende) arbeid. Gedacht kan worden aan de 30%-regeling en Verordening 883/2004. Bij NLFiscaal schrijft ze annotaties over deze onderwerpen in de weekeditie.

Recente bijdragen

  • Verzekeringsplicht bij terbeschikkingstelling van uitzendkrachten NLF 2021/1461
  • Premieplicht Rijnvarende; SVB hoefde geen regularisatieprocedure te starten (1) NLF 2020/0232
  • Spaanse regeling voor vervroegde pensioenen strijdig met EU-recht NLF 2020/0013
  • Premieheffing Rijnvarende; geen beantwoording prejudiciĆ«le vragen Hof NLF 2018/2519
  • Premieheffing Rijnvarende; prejudiciĆ«le vragen aan Hoge Raad NLF 2018/2228
Naar de bovenkant van de pagina