Naar alle auteurs

Wendy Nent

BDO

Over Wendy

Wendy Nent werkt als senior manager bij het Bureau Vaktechniek van BDO en is daarnaast als docent verbonden aan Tilburg University. Ze mag zich heel graag bezighouden met het vakgebied formeel belastingrecht, fiscale procesvoering en invorderingsrecht. In privé beheert Wendy een KinderzwerfboekStation en haar grote heldin is Pippi Langkous. Voor NLFiscaal schrijft Wendy annotaties in de weekeditie en daarnaast commentaren bij het cluster Bezwaar van de kennisbank, deel Formeel belastingrecht.

Recente bijdragen

  • Clustermatige afdoening BPM-zaken; tussenuitspraak (1) - I NLF 2022/0015
  • Inspecteur moet volledige digitale dossier ter beschikking stellen; dwangsom NLF 2021/2213
  • Vertrouwensbeginsel; onjuiste mededeling op website Belastingdienst NLF 2021/2162
  • Delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen NLFS 2021/0113
  • Laat verzoek om uitstel zitting; afwijzing onvoldoende gemotiveerd NLF 2021/1800