Naar alle auteurs

Felix Peppelenbosch

NLFiscaal

Over Felix

Felix Peppelenbosch is uitvoerend bestuurder bij NLFiscaal en verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsvoorziening. Felix heeft na een korte carrière als belastingadviseur gewerkt in de Tweede Kamer als fiscaal beleidsmedewerker voor een van de fracties. Hij is medeoprichter van Fiscanet. Felix is redacteur van het opinieplatform van NLFiscaal en schrijft ook regelmatig zelf een opinie.

Recente bijdragen

  • Wetsvoorstel ‘Hersteloperatie toeslagen’ naar Tweede Kamer NLF 2022/1292
  • Kamerbrief over Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen NLF 2022/1041
  • Wet open overheid (Woo) vervangt Wet openbaarheid van bestuur (WOB) NLF 2022/1000
  • Recordboete Belastingdienst voor zwarte lijst FSV NLF 2022/0837
  • Kamerbrief bij PwC-rapporten FSV: mkb en Query’s aan de Poort NLF 2022/0735