Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Micha Soltysik

BTW Nederland/Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Recente bijdragen

  • Geactualiseerd btw-besluit inzake ter beschikking stellen personeel NLF 2022/1493
  • Juiste tarieftoepassing voor ingevoerde auto’s; discriminatie en rechtsherstel NLF 2022/1245
  • Btw-nultarief op levering en installatie van zonnepanelen NLF 2022/0910
  • Toepassing normale btw-tarief op levering houtsnippers in beginsel geoorloofd NLF 2022/0454
  • Kamerbrief met kabinetsreactie beleidsdoorlichting BTW-compensatiefonds NLF 2022/0111
Naar de bovenkant van de pagina