Naar alle auteurs

Barry Willemsen

Belastingdienst

Over Barry

Barry Willemsen (1989) is werkzaam als vaktechnisch coördinator omzetbelasting bij de Belastingdienst. Daarnaast werkt hij als docent indirecte belastingen en als buitenpromovendus bij Tilburg University. Voor de weekeditie van NLFiscaal schrijft hij annotaties over verschillende btw-onderwerpen, tevens is hij als auteur verantwoordelijk voor het onderdeel aftrek van voorbelasting in de kennisbank omzetbelasting.

Recente bijdragen

  • Litouwse btw-regeling niet strijdig met Btw-richtlijn NLF 2022/0669
  • Beginsel fiscale neutraliteit niet geschonden; procedurele autonomie lidstaten NLF 2022/0495
  • Geen hogere aftrek voorbelasting op basis van werkelijk gebruik NLF 2021/2324
  • Bestemmingskeuze voor recht op aftrek btw; Duitse regels in beginsel geoorloofd NLF 2021/1964
  • Geen onderwijsvrijstelling voor examendiensten NLF 2021/1851