Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

In deze BPM-zaak heeft Hof Arnhem-Leeuwarden de Inspecteur erop gewezen dat hij geen kentekengegevens en/of datum tenaamstelling van de betreffende auto heeft verstrekt en dat hij evenmin heeft berekend of een lager tussentijds tarief, dan wel toepassing van artikel 16a Wet BPM, leidt tot vermindering van de verschuldigde BPM. Onder verwijzing naar de overwegingen 4.5 tot en met 4.15 van de uitspraak van het Hof van 12 oktober 2021, 19/00439, ECLI:NL:GHARL:2021:9528, NLF 2021/2103, heeft het Hof de Inspecteur in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken nadere gegevens en/of berekeningen van de verschuldigde BPM in het geding te brengen. De Inspecteur heeft van de geboden gelegenheid gebruikgemaakt.

Op basis van de verstrekte nadere informatie is geen sprake van een extra leeftijdskorting in de zin van het besluit van 16 juni 2015, BLKB2015/642M en evenmin van een verdere vermindering van de verschuldigde BPM op grond van artikel 16a Wet BPM, dan wel op grond van een lager tussenliggend tarief. Het hoger beroep faalt daarom op deze punten. De omstandigheid dat de Inspecteur de gegevens pas bij het Hof desgevraagd heeft verstrekt, terwijl het zaakstukken betreft, geeft het Hof aanleiding om de Inspecteur te veroordelen in de proceskosten in beroep en hoger beroep. Dat uit de nader door de Inspecteur verstrekte informatie volgt dat indien de Inspecteur deze hem ter beschikking staande gegevens in de bezwaar- en/of beroepsfase zou hebben beoordeeld eveneens sprake zou zijn van een ongegrond bezwaar en/of beroep op deze punten, maakt dit niet anders.

Het hoger beroep is ook overigens ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Autobelastingen
Belastingtijdvak
2017
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
30 augustus 2022
Rolnummer
19/00741
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:7501
NLF-nummer
NLF 2022/1854
Aflevering
22 september 2022

Naar de bovenkant van de pagina