Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving(2)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(15)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(5)
  • Softlaw(1)

Ferimet heeft verklaard dat zij in 2008 van de vennootschap Reciclatges de Terra Alta materialen voor hergebruik (schroot) had verworven, waarbij zij aangaf dat de aankoop onderworpen was aan de btw-verleggingsregeling en zij de bijbehorende factuur opstelde.


De Spaanse belastingdienst stelde vast dat er sprake was van een schijnhandeling. Want hoewel niet kon worden ontkend dat de levering van de materialen daadwerkelijk had plaatsgevonden, was de werkelijke leverancier ervan bewust verhuld. Om die reden is de belastingdienst tot de conclusie gekomen dat Ferimet de door haarzelf aangegeven verleggings-btw ten onrechte had afgetrokken.


Het Tribunal Supremo (Spanje) heeft in het kader van een geding hierover aan het HvJ prejudiciële vragen gesteld.


Met zijn drie vragen, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in essentie te vernemen of de Btw-richtlijn, gelezen in samenhang met het beginsel van fiscale neutraliteit, aldus moet worden uitgelegd dat het recht op aftrek van de btw over de aankoop van aan een belastingplichtige geleverde goederen aan die belastingplichtige moet worden ontzegd wanneer hij bewust een fictieve leverancier heeft vermeld op de factuur die hij zelf voor deze handeling heeft uitgereikt in het kader van de toepassing van de verleggingsregeling. Volgens het HvJ is dat het geval indien, gelet op de feitelijke omstandigheden en de door deze belastingplichtige verstrekte gegevens, de gegevens die nodig zijn om na te gaan of deze leverancier belastingplichtig was, ontbreken of indien rechtens genoegzaam is aangetoond dat deze belastingplichtige btw-fraude heeft gepleegd of wist of had moeten weten dat de handeling waarvoor aanspraak op het recht op aftrek wordt gemaakt, onderdeel was van een dergelijke fraude.

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2008
Instantie
HvJ
Datum instantie
11 november 2021
Rolnummer
C‑281/20
ECLI
ECLI:EU:C:2021:910
Auteur(s)
Werner Gelderblom
PwC
NLF-nummer
NLF 2021/2210
Aflevering
25 november 2021
Judoreg
NFB4657
celex32006l0112&artikel=178,celex32006l0112&artikel=203

X