Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(55)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(3)
  • Recent(11)

A (bv; verzoekster 2) heeft op naam van Y (bv) en op naam van B (bv; verzoekster 1) aangifte gedaan tot plaatsing onder de douaneregeling ‘in het vrije verkeer brengen’ van e-bikes met als land van uitvoer Thailand.

Ten aanzien van deze aangiften zijn verzoeksters uitgenodigd om aanvullende zekerheid te stellen, waarbij is aangegeven dat de goederen pas worden vrijgegeven nadat de aanvullende zekerheid is gesteld.

Verzoeksters hebben hiertegen bezwaar gemaakt en de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.

De Inspecteur heeft zaakstukken overgelegd en ten aanzien van twee stukken een beroep gedaan op artikel 8:29 Awb. Naar aanleiding van het verzoek heeft Rechtbank Noord-Holland de zaken in handen gesteld van de geheimhoudingskamer.

In stuk 1 zijn persoons- en bedrijfsgegevens van derden zwart gemaakt. Beperkte kennisneming is volgens de geheimhoudingskamer gerechtvaardigd.

Stuk 2 is een brief van OLAF met twee bijlagen. Het stuk geeft informatie over het door OLAF ingestelde onderzoek naar de ontwijking van antidumpingmaatregelen voor e-bikes ingevoerd uit Thailand waarbij het vermoeden bestaat dat deze ten onrechte als van oorsprong uit Thailand zijn aangegeven. Een verplichting deze informatie te openbaren zou volgens de geheimhoudingskamer zodanige afbreuk doen aan de informatievergaring en daarmee de procespositie van de Inspecteur dat beperkte kennisneming ook van dit stuk gerechtvaardigd is.

Rubriek(en)
Douane
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2022
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum instantie
20 april 2022
Rolnummer
22/1383; 22/1384
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2022:3698
NLF-nummer
NLF 2022/0946
Aflevering
12 mei 2022
bwbr0005537&artikel=8:29,bwbr0005537&artikel=8:29

X