Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Dit besluit (Stcrt. 2021, 45227) bevat een bekendmaking van de in oktober 2021 door het Federale ministerie van Financiën van de Bondsrepubliek Duitsland en het ministerie van Financiën van Nederland ondertekende Gemeenschappelijke Intentieverklaring inzake de directe, grensoverschrijdende inlichtingenuitwisseling op het gebied van de directe belastingen.


Sinds 2009 bestaat een vergelijkbare Gemeenschappelijke Intentieverklaring op het terrein van de btw-inlichtingenuitwisseling. Door de nieuwe intentieverklaring wordt het mogelijk dat ook voor de directe belastingen, gemandateerde medewerkers (contactpersonen) van daartoe aangewezen kantoren van de Nederlandse belastingdienst in het grensgebied met Duitsland direct inlichtingen kunnen uitwisselen met gemandateerde medewerkers (contactpersonen) van kantoren van de belastingdiensten van de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen in het grensgebied met Nederland. Het kan daarbij gaan om inlichtingenuitwisseling op verzoek en om spontane inlichtingenverstrekking. Ook kunnen gemandateerde medewerkers over en weer aanwezig zijn in de belastingkantoren die vallen onder de werking van de intentieverklaring. Deze belastingkantoren – zowel van Nederland als Duitsland – worden vermeld in de intentieverklaring.


De Gemeenschappelijke Intentieverklaring is op 15 oktober 2021 in werking getreden.

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
15 oktober 2021 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
3 november 2021
Rolnummer
2021-206556
NLF-nummer
NLF 2021/2143
Aflevering
11 november 2021

X