Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving(1)
  • Besluiten(3)
  • Jurisprudentie(32)
  • Commentaar NLFiscaal(9)
  • Literatuur(3)
  • Recent(10)

X (belanghebbende) woont in Frankrijk en geniet vanuit Nederland een AOW-uitkering van € 10.343 (heffingsrecht Frankrijk) en een pensioenuitkering van € 80.064 (heffingsrecht Nederland). X wil op zijn pensioenuitkering van € 80.064 een bedrag aan alimentatie van € 10.629 in mindering brengen. De Inspecteur staat dit niet toe.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant overweegt dat het enkele feit dat de alimentatie bij de ontvanger ervan belast is, nog niet betekent dat de alimentatie bij X in aftrek moet komen. Of aftrek mogelijk is, moet als uitgangspunt worden bepaald op basis van de Nederlandse regelgeving. Partijen zijn het erover eens dat X niet op grond van artikel 7.8, lid 6, Wet IB 2001 kan worden aangemerkt als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige, omdat hij niet voldoet aan de 90%-inkomenseis. De klacht van X dat hij de inkomenseis onbillijk vindt, baat hem niet. X voldoet ook niet aan de voorwaarden van artikel 21bis, Uitv.besl. IB 2001, mede gelet op het wereldwijde inkomen van € 93.207.

Het is mogelijk dat X zich in een zogenoemde Schumacker-situatie bevindt en op grond van het Unierecht wel recht heeft op aftrek van alimentatie. Relevante informatie voor de beoordeling daarvan ontbreekt echter. Het ligt als uitgangspunt op de weg van X om dergelijke gegevens aan te leveren. Dat heeft hij niet gedaan, ook niet nadat de Inspecteur in zijn verweerschrift daarop gewezen heeft. Het gebrek aan gegevens komt voor rekening van X. Het Unierecht leidt in dit geval dus niet tot de conclusie dat Nederland toch rekening moet houden met de persoonlijke en gezinssituatie van X. Het beroep is ongegrond.

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
2018
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
2 juni 2022
Rolnummer
21/651
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2022:2991
NLF-nummer
NLF 2022/1109
Aflevering
9 juni 2022
bwbr0011353&artikel=7.8,bwbr0011353&artikel=7.8,bwbr0012066&artikel=21bis,bwbr0012066&artikel=21bis

X