Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De bedrijfsactiviteit van vof X (belanghebbende) bestaat uit de exploitatie van een groothandel in hout en plaatmaterialen. De Inspecteur heeft omzetbelasting nageheven over het tijdvak 1 januari 2013 tot en met 31 december 2016 en (onder meer) een verzuimboete opgelegd.

Bij Hof Arnhem-Leeuwarden is in de eerste plaats in geschil of de Inspecteur terecht ervan is uitgegaan dat het bezwaar van X enkel tegen de beschikking verzuimboete is gericht. Dat is volgens het Hof het geval. X heeft enkel bezwaar gemaakt tegen de boetebeschikking en de Inspecteur heeft enkel uitspraak gedaan op dit bezwaar. Rechtbank Gelderland heeft terecht geoordeeld dat het beroep van X voor zover het betrekking heeft op de naheffingsaanslag, niet ziet op een uitspraak op bezwaar en heeft het beroep daarom niet-ontvankelijk verklaard. De Rechtbank heeft verder terecht het beroep voor zover dat is gericht tegen de naheffingsaanslag, doorgezonden aan de Inspecteur op grond van artikel 6:15 Awb.

Gelet op het voorgaande is de naheffingsaanslag – een verschoonbare termijnoverschrijding daargelaten – onherroepelijk komen vast te staan. De verzuimboete is tot het maximumbedrag gebaseerd op de verschuldigde belasting. Het Hof acht de verzuimboete passend en geboden.

Het Hof verwerpt alle stellingen en verklaart het hoger beroep ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
1 januari 2013 t/m 31 december 2016
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
12 juli 2022
Rolnummer
21/00122
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:5895
NLF-nummer
NLF 2022/1521
Aflevering
4 augustus 2022

Naar de bovenkant van de pagina