Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Hof Amsterdam heeft het hoger beroep van X (belanghebbende) in een WOZ-zaak op 21 december 2017 ongegrond verklaard (16/00095 t/m 16/00097, ECLI:NL:GHAMS:2017:5431, NLF 2018/0538). Met deze uitspraak zijn (onder meer) het beroep inzake WOZ-beschikkingen en aanslagen OZB voor het jaar 2012 ongegrond verklaard.

Bij arrest van 14 september 2018, 18/00486, ECLI:NL:HR:2018:1618, NLF 2018/2009 heeft de Hoge Raad de uitspraak van het Hof vernietigd voor zover het de beslissing betrof omtrent het griffierecht.

Bij brief aan de Hoge Raad van 3 december 2019 heeft X een verzoek tot herziening gedaan van dit arrest. Hij heeft hierbij verwezen naar een uitspraak van Rechtbank Amsterdam van 27 december 2018 (niet gepubliceerd).

De Hoge Raad heeft het herzieningsverzoek met toepassing van artikel 80a Wet RO niet-ontvankelijk verklaard.

Bij verzoekschrift, ingekomen ter griffie van Hof Amsterdam op 1 februari 2021, heeft X verzocht om herziening van voormelde uitspraak van het Hof van 21 december 2017. Reden voor het herzieningsverzoek is een volgens X onjuist vastgestelde objectafbakening en de daaraan gerelateerde ambtshalve opgelegde aanvullende aanslagen. X is hiermee bekend geworden door de uitspraak van de Rechtbank van 27 december 2018.

Het Hof verklaart het herzieningsverzoek niet-ontvankelijk omdat het onredelijk laat is ingediend.

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2017
Instantie
Hof Amsterdam
Datum instantie
21 april 2022
Rolnummer
21/00139; 21/00140; 21/00141
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2022:1231
NLF-nummer
NLF 2022/0934
Aflevering
12 mei 2022

X