Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

De staatssecretaris heeft dit wetsvoorstel op 5 november 2021 bij de Tweede Kamer ingediend.


In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld specifieke grondslagen in het leven te roepen op basis waarvan in een amvb drie aanvullende regelingen kunnen worden opgenomen in het kader van de hersteloperatie toeslagen. Het gaat hierbij om regelingen voor kinderen en voor ex-partners die getroffen zijn door de problemen rondom de kinderopvangtoeslag en om een regeling voor gedupeerden van de problemen rondom de uitvoering van de huurtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget. Dit wetsvoorstel moet op 1 januari 2022 in werking treden.


In de uitvoeringstoets heeft de Belastingdienst aangegeven dat dit wetsvoorstel uitvoerbaar is. Wanneer een amvb gereed is, moet deze zelfstandig worden getoetst op uitvoerbaarheid.

Rubriek(en)
Toeslagen
Belastingtijdvak
1 januari 2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
5 november 2021
Rolnummer
35957
Auteur(s)
Edwin Thomas
Tilburg University/Zelfstandig belastingadviseur
NLF-nummer
NLF 2021/2222
Aflevering
25 november 2021
Judoreg
NFB4669

X