Direct naar content gaan

Samenvatting

Voor het jaar 2015 heeft X (belanghebbende) een belastbaar inkomen uit werk en woning aangegeven van € 36.900. Conform de aangifte is aan X met dagtekening 3 juni 2016 de aanslag opgelegd.

Per brief van 7 november 2018 heeft X een verzoek tot ambtshalve vermindering van de aanslag ingediend. Bij zijn verzoek stelt hij dat € 818 rente over een doorlopend krediet van een bank nog als eigenwoningrente op het inkomen 2015 in aftrek moet worden gebracht. Volgens Rechtbank Noord-Holland heeft de Inspecteur dit verzoek terecht afgewezen. X heeft geen bescheiden overgelegd ter ondersteuning van zijn stelling dat het krediet is aangewend voor verbouwing en aanpassing van zijn woning en met hetgeen hij verder heeft aangevoerd heeft hij dit evenmin aannemelijk gemaakt.

Voorts oordeelt de Rechtbank dat het hoorrecht niet is geschonden omdat dit niet geldt bij een verzoek om ambtshalve vermindering.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2015
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum instantie
15 april 2022
Rolnummer
21/72
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2022:9530
NLF-nummer
NLF 2022/2297
Aflevering
24 november 2022
bwbr0005537&artikel=7:2,bwbr0005537&artikel=7:2,bwbr0011353&artikel=3.119a,bwbr0011353&artikel=3.119a

Naar de bovenkant van de pagina