Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

X (belanghebbende) is een waterschap en heeft als wettelijke taak het zuiveren van rioolwater. Voor de uitvoering van deze taak maakt X gebruik van rioolwaterzuiveringsinstallaties waaronder de RWZI. Voor het zuiveren van rioolwater is X niet belastingplichtig voor de omzetbelasting.

X heeft in oktober en november 2017 een zonnepark met 2.772 zonnepanelen laten aanleggen op het terrein van de RWZI. Dit zonnepark is in maart 2018 in gebruik genomen. Het zonnepark wekt overdag meer elektriciteit op dan nodig is voor de RWZI, maar in de nacht, als de RWZI ook in gebruik is en elektriciteit verbruikt, wekt het zonnepark geen elektriciteit op, zodat elektriciteit van het elektriciteitsnet moet worden afgenomen.

In geschil is of X recht heeft op 100% aftrek van de voorbelasting op de investering in de zonnepanelen.

De Inspecteur stelt dat X alleen recht heeft op aftrek voor 58% van de voorbelasting, omdat X met de zonnepanelen alleen voor dat percentage de opgewekte stroom aan het elektriciteitsnet levert tegen vergoeding en er alleen in zoverre sprake is van gebruik voor belaste prestaties. De rest van de stroom wordt direct gebruikt door de RWZI en dat betreft een niet-economische activiteit.

Rechtbank Gelderland en in hoger beroep Hof Arnhem-Leeuwarden geven de Inspecteur gelijk. Alle door X in beroep en hoger beroep aangevoerde stellingen worden verworpen.

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
oktober-november 2017
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
21 december 2021
Rolnummer
20/00891; 20/00892
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2021:11829
NLF-nummer
NLF 2022/0132
Aflevering
13 januari 2022

X