Direct naar content gaan

Samenvatting

Naar aanleiding van verminderingen van de WOZ-waarden van panden in box 3 zijn de aanslagen IB/PVV van X (belanghebbende) verminderd.

Bij Rechtbank Noord-Holland was in geschil of de Inspecteur (meer) heffingsrente dan wel belastingrente was verschuldigd over de jaren 2011, 2012, 2016 en 2017. De Rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard.

X heeft hoger beroep ingesteld.

Hof Amsterdam stelt voorop dat het oordeel van de Rechtbank dat X niet in aanmerking komt voor vergoeding van heffingsrente (2011 en 2012) en belastingrente (2016 en 2017), omdat resp. artikel 30g en 30fe AWR daarvoor in het geval van een ambtshalve vermindering van een aanslag geen grondslag bieden, juist is. Al hetgeen X in hoger beroep heeft aangevoerd leidt niet tot een ander oordeel.

De omstandigheid dat de Inspecteur abusievelijk voor de jaren 2011, 2016 en 2017 rente heeft vergoed en daarin heeft berust, brengt niet met zich dat de Inspecteur gehouden is om ook over de ambtshalve vermindering van de aanslag over het jaar 2012 heffingsrente te vergoeden, omdat de voor genoemde jaren toegekende rentevergoedingen evident in strijd zijn met een juiste rechtstoepassing.

De Rechtbank mocht aan de schending van het hoorrecht voorbijgaan met toepassing van artikel 6:22 Awb. De Rechtbank heeft alle beroepen ongegrond verklaard. Op grond van artikel 8:74, lid 1, Awb was de Rechtbank daarom niet verplicht om te bepalen dat het griffierecht wordt vergoed door de Inspecteur. Wel mocht zij bepalen dat het betaalde griffierecht door de Inspecteur geheel of gedeeltelijk wordt vergoed (artikel 8:74, lid 2, Awb), hetgeen in casu is gebeurd.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2011, 2012, 2016, 2017
Instantie
Hof Amsterdam
Datum instantie
15 november 2022
Rolnummer
21/00474; 21/00475; 21/00476; 21/00477
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2022:3366
NLF-nummer
NLF 2022/2413
Aflevering
8 december 2022
bwbr0002320&artikel=30fe,bwbr0002320&artikel=30fe,bwbr0002320&artikel=30g,bwbr0002320&artikel=30g,bwbr0005537&artikel=8:74,bwbr0005537&artikel=8:74

Naar de bovenkant van de pagina