Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(57)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(3)
  • Recent(11)

De Inspecteur heeft aan X (belanghebbende) ten behoeve van op te leggen (navorderings)aanslagen IB/PVV 2005 tot en met 2016 een informatiebeschikking gegeven.

Evenals in beroep heeft de Inspecteur in hoger beroep een verzoek gedaan tot beperkte kennisneming van verschillende versies van het memo Aandachtspunten projecten Verhuld Vermogen. Reden hiervoor is onder meer de bescherming van de privacy van individuele of groepen ambtenaren en het belang van de Belastingdienst bij een effectieve controle en controlestrategie, waaronder begrepen een effectieve en efficiënte werkwijze en het voorkomen van calculerend en/of anticiperend gedrag van belastingplichtigen. Volgens de geheimhoudingskamer vormen de door de Inspecteur aangevoerde gronden een deugdelijke grond voor beperkte kennisneming van de zwartgemaakte passages in de memo’s. Met betrekking tot de memo’s is beperkte kennisneming als door de Inspecteur verzocht grotendeels gerechtvaardigd.

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2004-2016
Instantie
Hof Den Haag
Datum instantie
24 maart 2022
Rolnummer
21/00260
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2022:789
NLF-nummer
NLF 2022/1120
Aflevering
9 juni 2022
bwbr0005537&artikel=8:29,bwbr0005537&artikel=8:29

X