Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De Tweede Kamerleden Maatoug, Van der Lee (beiden GroenLinks) en Nijboer (PvdA) hebben een initiatiefwetsvoorstel ingediend voor het vervangen van het box 2-tarief door een progressief tarief en een drastische aanpassing in de fiscale regelingen rondom bedrijfsopvolging (36 173). Het RB heeft er begrip voor dat de initiatiefwetsindieners de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) niet onbegrensd willen laten, maar met dit voorstel zal de mkb’er het kind van de rekening zijn.

De initiatiefnemers maken in het voorstel de onjuiste vergelijking van aanmerkelijkbelanghouders met werknemers. Daarnaast denken zij ten onrechte dat het verzwaren van box 2 de problemen met box 3 oplost. Afsluitend willen zij de BOR ingrijpend versoberen. Het RB is van mening dat met dit voorstel het voortbestaan van mkb-familiebedrijven in gevaar wordt gebracht en dat het vermogen dat nodig is voor de groei van mkb-bedrijven te zwaar wordt aangetast.

Het RB kan zich niet vinden in het voorliggende initiatiefwetsvoorstel. Het is voor een gedeelte gebaseerd op verkeerde uitgangspunten en het doet afbreuk aan reële fiscale noden van de praktijk, in het bijzonder die van het midden- en kleinbedrijf. Het RB roept de initiatiefnemers dan ook op tot revisie, waarin het belang van het mkb zwaarder meegewogen wordt. De mkb-familiebedrijven vormen immers de ruggengraat van de economie.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
RB
Datum instantie
14 september 2022
Rolnummer
36 173
NLF-nummer
NLF 2022/1831
Aflevering
22 september 2022

Naar de bovenkant van de pagina