Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris heeft deelbesluit 2 gepubliceerd op een verzoek om informatie over documenten betreffende tips en kliks in de ruimste zin van het woord die de Belastingdienst gebruikt of heeft gebruikt in de periode 2005 tot en met 2021. Het verzoek is op 1 september 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Op 22 december 2022 is het eerste deelbesluit met 16 bijlagen openbaar gemaakt.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2023 en eerder
Instantie
MvF
Datum instantie
7 maart 2023
NLF-nummer
NLF 2023/0591
Aflevering
16 maart 2023

Naar de bovenkant van de pagina