Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris heeft Kamervragen beantwoord die zijn gesteld naar aanleiding van het bericht ‘Financiën moet snel duidelijkheid geven over regels UBO’. Het UBO-register is op 27 september 2020 in werking getreden. Vanaf die datum hebben alle reeds bestaande juridische entiteiten achttien maanden, tot 27 maart 2022, gehad om de UBO’s te registreren. In deze periode van achttien maanden zijn diverse inspanningen verricht om juridische entiteiten tot registratie te bewegen, waaronder een tweetal directe aanschrijvingen met de oproep te registreren.

Desalniettemin hebben veel entiteiten tot het allerlaatste moment gewacht met het doen van opgave. Dit heeft een omvangrijke piek in opgaven veroorzaakt, met tijdelijk langere verwerkingstijden tot gevolg.

De Kamer van Koophandel (KvK) is momenteel deze piek aan het verwerken. De huidige verwachting is dat de opgaven die in de weken na de deadline zijn binnengekomen eind oktober 2022 zijn verwerkt. Juridische entiteiten die nieuw worden opgericht zullen geen hinder van langere verwerkingstijden ondervinden. Ze dienen direct bij oprichting de UBO’s op te geven en dit wordt door middel van een separaat proces afgehandeld.

Gelet op de bijgestelde verwachting dat de werkvoorraad medio oktober 2022 zal zijn weggewerkt, is richting alle betrokkenen op 22 juli 2022 een verlenging aangekondigd van de tijdelijke regeling omtrent hoe om te gaan met ontbrekende registraties in het UBO-register. Kort gezegd houdt deze in dat meldingsplichtige instellingen bij een ontbrekende registratie in het UBO-register tijdelijk kunnen volstaan met de vaststelling dat de client opgave heeft gedaan met daarbij de uitleg welke gegevens en documentatie zijn opgegeven.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
27 september 2020 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
12 september 2022
Rolnummer
2022-0000203272
NLF-nummer
NLF 2022/1796
Aflevering
15 september 2022

Naar de bovenkant van de pagina