Gerelateerde content
 • Wet en parlementaire geschiedenis(5)
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten(13)
 • Jurisprudentie(3)
 • Commentaar NLFiscaal(5)
 • Literatuur(10)
 • Recent(3)

Dit besluit (Stcrt. 2022, 9307) bevat het beleid met betrekking tot artikel 28a Wet VpB 1969. Het is een actualisatie van het besluit van 3 april 2017 (2017/116, NLF 2017/1757, met noot van Van Gijlswijk) dat laatstelijk is gewijzigd bij besluit van 9 oktober 2019 (2019/17461, Stcrt. 2019, 58240). Dit besluit bevat redactionele wijzigingen en het volgende nieuwe beleid:

 • Aan bijlage 1 zijn twee voorwaarden toegevoegd. Met deze voorwaarden wordt geregeld dat de omgezette rechtspersoon in de plaats treedt van de om te zetten rechtspersoon voor de verrekening van voorheffingen en dat de omgezette rechtspersoon niet opnieuw de Regeling functionele valuta hoeft aan te vragen als de om te zetten rechtspersoon van deze regeling gebruikmaakte.
 • Aan onderdeel 3 is toegevoegd dat terugwerking van het omzettingstijdstip alleen wordt verleend indien sprake is van een omzetting als bedoeld in artikel 28a, lid 3, Wet VpB 1969.
 • Het beleid en de standpunten met betrekking tot omzettingen waarbij buitenlands recht een rol speelt, is verduidelijkt en uitgebreid in onderdeel 10 en 11. Hierbij geeft de staatssecretaris in onderdeel 11.1 een nieuwe goedkeuring voor situaties waarbij de om te zetten rechtspersoon of de omgezette rechtspersoon een rechtspersoon is naar het recht van een lidstaat van de EU/EER.
 • Ten slotte is de tekst van onderdeel 8 aangepast naar aanleiding van de invoering van de inhoudingsplicht voor houdstercoöperaties.

Dit besluit werkt terug tot en met 30 maart 2022.

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
30 april 2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
30 maart 2022
Rolnummer
2022-107231
Auteur(s)
Eva Boomsluiter
Erasmus Universiteit
NLF-nummer
NLF 2022/0954
Aflevering
19 mei 2022
Judoreg
NFB5011
bwbr0002672&artikel=15&lid=10,bwbr0002672&artikel=28a,bwbr0002672&artikel=28a,bwbr0002672&artikel=28a&lid=1,bwbr0002672&artikel=28a&lid=1,bwbr0002672&artikel=28a&lid=2,bwbr0002672&artikel=28a&lid=2,bwbr0002672&artikel=28a&lid=3,bwbr0002672&artikel=28a&lid=3

X