Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

X (belanghebbende) is werkzaam als advocaat. De Inspecteur heeft op basis van bij een boekenonderzoek opgedane bevindingen een informatiebeschikking gegeven betreffende de IB/PVV en OB over de jaren 2008-2010. Hierin staat vermeld dat gebleken is dat X zich op onderdelen niet gehouden heeft aan de administratieplicht.

Naar aanleiding van het boekenonderzoek heeft X getracht zijn administratie opnieuw op te zetten (omzetting van Word-boekhouding in Excel-boekhouding).

De informatiebeschikking is in een procedure deels vernietigd. X heeft in die procedure verzocht om een schadevergoeding. Rechtbank Noord-Holland heeft de eis tot schadevergoeding opgevat als een verzoek om een kostenvergoeding vanwege een onrechtmatig opgelegde verplichting als bedoeld in artikel 52, lid 7, AWR. Hierop dient de Inspecteur te beslissen, aldus de Rechtbank. De Inspecteur heeft het verzoek afgewezen. Daarop heeft X beroep (ongegrond) en hoger beroep ingesteld.

Ten aanzien van het verzoek om een kostenvergoeding oordeelt Hof Amsterdam onder meer dat X niet aannemelijk heeft gemaakt dat de Inspecteur hem tot de omzetting van zijn administratie in Excel heeft verplicht. Het Hof acht dan ook niet aannemelijk dat de Inspecteur X een dergelijke verplichting heeft opgelegd. Van een onrechtmatig door de Inspecteur opgelegde verplichting is niet gebleken, zodat een kostenvergoeding uit hoofde van artikel 52, lid 7, AWR niet aan de orde is. Ook overigens is het hoger beroep ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2008-2010
Instantie
Hof Amsterdam
Datum instantie
25 augustus 2022
Rolnummer
20/00430
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2022:3205
NLF-nummer
NLF 2022/2358
Aflevering
1 december 2022
bwbr0002320&artikel=52&lid=7,bwbr0002320&artikel=52&lid=7

Naar de bovenkant van de pagina