Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Het multilateraal instrument (MLI) maakt het voor landen mogelijk op een snelle en efficiënte wijze hun belastingverdragen aan te passen om belastingontwijking tegen te gaan, zonder dat hiervoor nieuwe onderhandelingen nodig zijn. Het MLI bevat namelijk bepalingen tegen belastingontwijking die doorwerken in belastingverdragen van landen die daarvoor kiezen.

Het MLI geldt per 1 juli 2019 ook voor Nederland. In dit document wordt uitgelegd wat dit betekent voor Nederlandse belastingverdragen. Daarbij is een tabel opgenomen van belastingverdragen waarop het MLI doorwerkt. Deze tabel wordt ieder kwartaal geactualiseerd.

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
2021 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
27 december 2021
NLF-nummer
NLF 2022/0063
Aflevering
6 januari 2022

X