Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Aan X (belanghebbende) is voor het jaar 2011 ambtshalve een aanslag IB/PVV opgelegd. Daarbij is een verzuimboete opgelegd van € 4.920 wegens het niet of niet tijdig doen van de aangifte. X heeft daartegen geen bezwaarschrift ingediend.

X heeft op 31 maart 2015 alsnog een aangifte ingediend. Deze aangifte is door de Inspecteur aangemerkt als een – niet-ontvankelijk – bezwaarschrift. De aanslag is bij uitspraak van 2 mei 2015 ambtshalve verminderd en de verzuimboete is gehandhaafd.

X heeft op 30 december 2018 bezwaar gemaakt tegen de beschikking van 2 mei 2015 met betrekking tot de verzuimboete. De Inspecteur heeft het bezwaar aangemerkt als een (nieuw) verzoek om ambtshalve vermindering. Hij heeft het verzoek niet-ontvankelijk verklaard.

In geschil is of dat terecht is.

X stelt dat weliswaar ervan kan worden uitgegaan dat de beslissing van 2 mei 2015 door de Inspecteur is verzonden, maar dat die beslissing haar niet heeft bereikt.

Nu het om de ontvankelijkheid gaat van een vóór 1 augustus 2019 ingediend bezwaarschrift inzake een bestuurlijke boete is het aan de Inspecteur te bewijzen dat X de beschikking van 2 mei 2015 niettemin heeft ontvangen. De Inspecteur heeft echter niets naar voren gebracht waarmee is bewezen dat X de beschikking heeft ontvangen. Het bezwaar is daarom ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard, oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden.

Voorts is de verzuimboete in geschil. In casu is sprake van een vijfde verzuim. Mede gelet op de financiële omstandigheden van X is het Hof van oordeel dat een boete van € 3.500, zoals ook door de Inspecteur nader is aangegeven, als passend en geboden kan worden aangemerkt. Wegens undue delay wordt de boete verminderd tot € 2.800.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2011
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
15 november 2022
Rolnummer
21/01028
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:9840
NLF-nummer
NLF 2022/2417
Aflevering
8 december 2022

Naar de bovenkant van de pagina