Direct naar content gaan

Samenvatting

De staatssecretaris heeft het wetsvoorstel ‘Transparantie over inkomsten digitale platformen’ (ook wel DAC7) op 23 maart 2022 aan de Tweede Kamer aangeboden. Met dit wetsvoorstel worden digitale platformen vanaf 1 januari 2023 verplicht jaarlijks informatie aan te leveren aan de Belastingdienst over verkopers die via hun platformen geld verdienen. Deze informatie wordt automatisch uitgewisseld met de belastingautoriteiten van de EU-lidstaten waarvoor deze informatie van belang is. Zo wordt voorkomen dat mensen (onbedoeld) belasting kunnen ontwijken via deze platformen.

Met het wetsvoorstel komt er meer transparantie over inkomsten die inwoners van de Europese Unie behalen via digitale platformen. Dit vermindert de kans dat belastingplichtigen deze inkomsten niet (volledig) opgeven en zorgt daardoor voor een eerlijkere belastingheffing. Ook wordt oneerlijke concurrentie met traditionele (niet-digitale) bedrijven op deze manier tegengegaan. Als iemand bijvoorbeeld via een digitaal platform een huis verhuurt, of als taxichauffeur via een platform diensten aanbiedt, moet dit platform in de toekomst informatie hierover – bijvoorbeeld over de behaalde inkomsten – doorgeven aan de Belastingdienst.

Een digitaal platform levert de informatie aan bij één EU-lidstaat. Om de belastingautoriteiten van alle EU-lidstaten de informatie te bezorgen die zij nodig hebben om de verschuldigde belastingen correct vast te stellen, wordt deze informatie vervolgens via een centraal beveiligd systeem van de Europese Unie uitgewisseld met de EU-lidstaten die hierbij belang hebben.

Naast deze verplichting bevat het wetsvoorstel ook een aantal wijzigingen die niet specifiek gericht zijn op digitale platformen, maar de manier van gegevensuitwisseling tussen EU-lidstaten verbeteren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over rechtsbescherming van belastingplichtigen bij gezamenlijke onderzoeken door meerdere EU-lidstaten en gegevensbescherming bij een datalek.

Met dit wetsvoorstel wordt de EU-richtlijn transparantie inzake inkomsten via de digitale platformeconomie en overige aanpassingen geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Ook de andere EU-lidstaten zullen deze richtlijn op vergelijkbare wijze implementeren.

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
1 januari 2023 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
23 maart 2022
Rolnummer
36 063
Auteur(s)
Lucas de Heer
Netflix
NLF-nummer
NLF 2022/0832
Aflevering
28 april 2022
Judoreg
NFB4978
bwbr0003954&artikel=2,bwbr0003954&artikel=2,bwbr0003954&artikel=5a,bwbr0003954&artikel=5a,bwbr0003954&artikel=6d,bwbr0003954&artikel=6d,bwbr0003954&artikel=8,bwbr0003954&artikel=8

Naar de bovenkant van de pagina