Direct naar content gaan

Samenvatting

De aandelen van NV Notarispraktijk worden gehouden door de praktijkvennootschappen van de in haar praktijk werkzame notarissen. Zij kent acht A- en twee B-aandeelhouders. De nominale waarde van een A-aandeel bedraagt 25.000 euro en die van een B-aandeel 1 euro. De B-aandeelhouders hebben, in beginsel, een lager winstaandeel dan de A-aandeelhouders. Het bestuur van NV Notarispraktijk bestaat uit drie A-aandeelhouders. B-aandeelhouders zijn niet benoembaar in het Bestuur. Het Bestuur is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, daaronder begrepen leiding geven aan het kantoor. De B-aandeelhouders hebben geen stemrecht over besluiten inzake onder meer het aangaan van aansluitingsovereenkomsten met toetredende aandeelhouders en het wijzigen en beƫindigen van aansluitingsovereenkomsten. Volgens de inspecteur staan de B-aandeelhouders in privaatrechtelijke dienstbetrekking tot NV Notarispraktijk en moeten zij als verzekerd voor de sociale verzekeringen worden aangemerkt. Rechtbank Haarlem en (in hoger beroep) Hof Amsterdam hebben het standpunt van de inspecteur bevestigd. Het Hof is kort gezegd van oordeel dat bij de B-aandeelhouders sprake is van een ondergeschikte positie ten opzichte van de A-aandeelhouders van NV Notarispraktijk. Tegen dit oordeel heeft NV Notarispraktijk cassatieberoep ingesteld. De Hoge Raad verklaart dit gegrond. Het Hof had onder andere acht moeten slaan op de bijzondere aard en de wettelijke regeling van het notarisambt. De uitspraak is in zoverre en ook op een aantal andere punten onvoldoende gemotiveerd, aldus de Hoge Raad. De zaak is verwezen.
Anders A-G Van Ballegooijen die had geconcludeerd dat de B-aandeelhouders sociaal verzekerd zijn omdat zij hun ontslag niet kunnen tegenhouden.

Metadata

Rubriek(en)
Sociale verzekeringen
Loonbelasting
Belastingtijdvak
2006
Instantie
HR
Datum instantie
17 februari 2012
Rolnummer
11/00371
ECLI
ECLI:NL:HR:2012:BU8926
bwbr0002471&artikel=2&lid=1,bwbr0002471&artikel=10

Naar de bovenkant van de pagina