Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel op 14 maart 2023 aangenomen.

Dit wetsvoorstel wijzigt Boek 2 BW, de Faillissementswet en de Wet op de economische delicten met betrekking tot de turboliquidatie. Dit is een tijdelijke regeling voor twee jaar, maar bevat ook de mogelijkheid deze te verlengen wanneer de intentie bestaat maatregelen uit deze wet permanent in te voeren. Turboliquidatie is de ontbinding op eigen initiatief van rechtspersonen zonder baten. Het voorstel vergroot de transparantie bij turboliquidatie. Hierdoor wil de regering misbruik bij beëindiging van rechtspersonen via turboliquidatie voorkomen. Met name in die gevallen waarin de rechtspersoon ophoudt te bestaan met achterlating van schulden.

Met dit voorstel worden drie maatregelen geïntroduceerd. Het (voormalig) bestuur wordt verplicht om een aantal financiële stukken openbaar te maken en eventuele schuldeisers hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Daarnaast wordt het OM in staat gesteld een bestuursverbod te implementeren op het (voormalig) bestuur en de ontbinding zonder baten mee te laten tellen in de beoordeling van recidive. Ook krijgen schuldeisers een inzagerecht in de bewaarde administratie van de ontbonden rechtspersoon als het bestuur de verantwoordingsverplichting niet is nagekomen.

De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel op 16 februari 2023 als hamerstuk afgedaan.

Inwerkingtreding
  1. Met uitzondering van artikel V, treedt deze wet in werking op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
  2. Artikel V treedt in werking twee jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 2:19b BW.

Metadata

Rubriek(en)
Civiel recht
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
Eerste Kamer
Datum instantie
14 maart 2023
Rolnummer
36 172
NLF-nummer
NLF 2023/0648
Aflevering
23 maart 2023

Naar de bovenkant van de pagina