Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(7)
  • Jurisprudentie(86)
  • Commentaar NLFiscaal(5)
  • Literatuur(6)
  • Recent(7)

De Inspecteur heeft het bezwaar van X (belanghebbende) inzake de box 3-heffing voor het jaar 2017 gesplist in een deel dat ziet op de rechtsvragen die in de procedure massaal bezwaar aan de orde komen en een individueel deel. Hij heeft over het laatstgenoemde deel beslist en het bezwaar afgewezen.

Bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant is in beroep in geschil of een letselschade-uitkering dient te worden vrijgesteld van de rendementsgrondslag van box 3.

De Rechtbank oordeelt dat de herkomst van het vermogen niet van belang is. Zij kan niet– zoals X voorstaat – een juiste wetstoepassing achterwege laten op basis van een in de media gesignaleerd knelpunt ten aanzien van letselschade-uitkeringen. X heeft verder niet aannemelijk gemaakt dat andere belastingplichtigen met een letselschade-uitkering in het kader van de vaststelling van het inkomen uit sparen en beleggen voor de inkomstenbelasting anders worden behandeld dan X. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt daarom niet. De Inspecteur heeft de letselschade-uitkering terecht in de rendementsgrondslag in box 3 betrokken.

X heeft ook niet aannemelijk gemaakt dat in 2017 sprake is van een individuele en buitensporige zware last. Het beroep is ongegrond.

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2017
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
24 december 2021
Rolnummer
19/2285
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2021:6649
NLF-nummer
NLF 2022/0128
Aflevering
13 januari 2022
bwbr0011353&artikel=5.3

X