Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(2)
  • Jurisprudentie(4)
  • Commentaar NLFiscaal(1)
  • Literatuur(6)
  • Recent(1)

Dit besluit bevat het beleid voor de juridische fusie in de vennootschapsbelasting en vervangt het besluit van 27 januari 2015 (BLKB2015/34M, Stcrt. 2015, 3137). Gewijzigd is de regeling voor fusies waarbij negatieve winst wordt behaald. Dergelijke fusies zijn niet langer uitgezonderd van de door het besluit aan de Inspecteur verleende algemene toestemming.

Aan de door het besluit gestelde voorwaarden voor fiscale begeleiding is voor gevallen van negatieve winst een voorwaarde 10 toegevoegd (zie paragraaf 6). Ook is de toelichting op de voorwaarden (zie paragraaf 6) bij voorwaarde 6 aangevuld met een verduidelijking op het punt van de zogenoemde houdsterverliezen.

Aangegeven wordt dat de winstsplitsing van voorwaarde 6 niet kan meebrengen dat een houdsterverlies dat zonder toepassing van deze voorwaarde niet verrekenbaar is, door toepassing van de voorwaarde verrekenbaar wordt.

Verder zijn enkele redactionele wijzigingen aangebracht. Zo zijn bijvoorbeeld de paragrafen over terugwerkende kracht bij juridische fusie naar Nederlands recht en terugwerkende kracht bij juridische fusie naar buitenlands recht samengevoegd in paragraaf 4.1.

Dit besluit is met ingang van 28 april 2021 in werking getreden.

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
28 april 2021 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
28 april 2021
Rolnummer
2021-7901
Auteur(s)
Eva Boomsluiter
Erasmus Universiteit
NLF-nummer
NLF 2021/1059
Aflevering
27 mei 2021
Judoreg
NFB4339
bwbr0002672&artikel=14b&lid=3,bwbr0002672&artikel=14b&lid=3

X