Direct naar content gaan

Samenvatting

De minister voor Klimaat en Energie heeft Kamervragen beantwoord die zijn gesteld naar aanleiding van het bericht ‘Energieleveranciers moeten btw-verlaging direct doorberekenen’. Onder andere is aan de minister gevraagd wat hij gaat doen om energieleveranciers te verplichten om het voorschot direct door te berekenen aan hun klanten zodat huishoudens ook daadwerkelijk wat hebben aan de btw-verlaging.

De minister geeft in zijn antwoorden aan dat energieleveranciers via Energie-Nederland (de branchevereniging voor alle partijen die stroom, gas en warmte produceren, leveren en verhandelen) hebben uitgesproken zich maximaal in te spannen om de btw-verlaging al in 2022 (in meerdere of mindere mate) voor consumenten zichtbaar te maken in hun maandelijkse voorschotten. Voorschotbedragen moeten zo goed mogelijk aansluiten op het eindbedrag op de jaarnota. Het doel daarvan is om consumenten bij de (jaar)afrekening zo min mogelijk bij of terug te laten betalen. Consumenten worden goed geïnformeerd of hun voorschotbedrag past bij het actuele energieverbruik en de actuele energietarieven. Zij ontvangen adviezen voor eventuele aanpassing van het voorschotbedrag (naar boven of naar beneden). De (stijging van de) energierekening over de tweede helft van 2022 wordt bij de eindafrekening wel degelijk gedempt ook als de maandelijkse voorschotten in 2022 niet omlaag worden aangepast.

Het breed verlagen van voorschotten is onwenselijk. Met name omdat de groep en de bedragen die consumenten moeten bijbetalen groter worden. Zeker omdat er momenteel meer consumenten zijn wier voorschotbedragen al te laag zijn als gevolg van de stijgende energietarieven. Het niet op eigen initiatief aanpassen van de voorschotten door de energiebedrijven levert hoogstens een cashflowvoordeel op omdat er ook energiebedrijven zijn die hebben aangegeven dat verrekening van de btw-verlaging wordt meegenomen in de eindnota’s. Daarnaast is het denkbaar dat energiebedrijven vanuit een prudentieoogpunt voorkeur geven aan een naar boven afgerond voorschot. Op die manier worden in enige mate de risico’s afgedekt die sterk stijgende energieprijzen in een dynamische markt met mogelijk te lage voorschotten oproepen.

Hierover is op 29 juni met 2022 met Energie-Nederland gesproken.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
1 juli 2022 - 31 december 2022
Instantie
MvF
Datum instantie
12 juli 2022
Rolnummer
2022-0000180313
NLF-nummer
NLF 2022/1410
Aflevering
21 juli 2022
bwbr0002629&artikel=9,bwbr0002629&artikel=9

Naar de bovenkant van de pagina