Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

In Italië worden prijzen uit kansspelen fiscaal gezien verschillend behandeld naargelang zij in Italië of in een andere lidstaat zijn gewonnen. In het eerste geval worden deze prijzen niet in de heffing van inkomstenbelasting betrokken, maar in het laatste geval wel.
En de vraag is of dit mag.
Het Hof van Justitie EU oordeelt van niet. Er is sprake van een discriminerende beperking van het door artikel 56 VWEU gewaarborgde vrij verrichten van diensten, aldus het Hof.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2007 - 2009
Instantie
HvJ
Datum instantie
22 oktober 2014
Rolnummer
C-344/13 en C-367/13

Naar de bovenkant van de pagina